Internet Archive BookReader - Tarih-i istikbal münasebetiyle Celâl Nuri Bey : memleketimizde bir külliyat- mühimme vücuda getiren Celâl Nuri Bey'in zât ve âsârn tetkik ve tenkit maksadyla yazlmstr